Vēstījums

Mūsu solījums jums: 
Drive Eco HOME stabilitāte, darbinieku un viņu ģimeņu dzīves līmenis ir atkarīgs no mūsu darba kvalitātes.

 

Cilvēki

Drive Eco HOME galvenā vērtība ir cilvēki, kuri veido mūsu komandu. Mūsu uzņēmumā strādā zinoši profesionāļi, kuri kvalitatīvi un ar augstu atbildības sajūtu izpilda tiem uzticētos darba pienākumus.

Jūsu drošība un vide

Jūsu pasaule ir jūsu mājas.  Mēs ar lielu atbildību attiecamies pret mūsu pienākumu gādāt par jūsu un jūsu bērnu drošību un veselību, vienlaicīgi ierobežojot mūsu ietekmi uz apkārtējo vidi.

Vērtību radīšana

Mēs radām jaunas darba vietas, nododam zināšanas, kā arī veicam ieguldījumu sabiedriskajā sektorā. Mēs pilnveidojam piegāžu ķēdi un godīgas konkurences politiku.

Sociāli atbildīga uzņēmējdarbība

Mums ir svarīga mūsu reputācija. Mēs apzināmies, ka Drive Eco HOME attīstību un rentabilitāti tieši ietekmē tas, kā darbinieki rīkojas uzņēmumā un ar sadarbības partneriem. Mums ir svarīgi rīkoties pēc augstākajiem ētikas standartiem, lai izpelnītos mūsu klientu un sadarbības partneru cieņu.

Valdes locekle
Aļesja Zvejniece