Kvalitātes politika

Kvalitātes politika

Uzņēmuma stabilitāte, darbinieku un viņu ģimeņu dzīves līmenis

 ir atkarīgs no mūsu darba kvalitātes

 

Drive Eco HOME kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām.

Sertifikācijas sfēra – koka paneļu māju ražošana.

Mūsu galvenie mērķi:

  • tirgus daļas palielināšana un jaunu klientu piesaiste, projektējot, ražojot un montējot koka paneļu mājas, kas apmierina klientu prasības;
  • uzņēmuma ar nemainīgi labu reputāciju tēla veidošana;
  • līdzsvars starp pakalpojuma kvalitāti, klientu apmierinātību un uzņēmuma ekonomiskajām interesēm.

Mūsu darbības pamatprincipi mērķu sasniegšanā:

  • izgatavot koka paneļa mājas prasītajā kvalitātē, ar nepieciešamo cilvēku skaitu un noteiktajā laikā;
  • izzināt klientu tagadnes un nākotnes vajadzības pēc koka paneļu mājām un izpildīt tās;
  • panākt maksimālu personāla gandarījumu par savu darbu, dot darbiniekiem izaugsmes iespējas, piemērot vadības stilu, kas balstīts uz savstarpēju cieņu;
  • sistemātiski veikt personāla apmācību, kas nepieciešama profesionālajai kvalifikācijai.

Mēs apņemamies nodrošināt resursus, kas nepieciešami, lai kvalitātes vadības sistēma funkcionētu rezultatīvi un efektīvi.

Mēs savā darbā balstāmies uz nepārtrauktu vadības sistēmas pilnveidošanu.